Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Μπούφος Κοινός (Bubo bubo)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Το περιστατικό αναφέρθηκε στην ΑΝΙΜΑ από τον κ. Χριστοδούλου, Λάρισα

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-02-05

 • Τοποθεσία

  Ριζόπουλου 25, Λάρισα 412 21, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Maria Ganoti

Κοινοποίηση περιστατικού