Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Σκαντζόχοιρος ρουμανικός (Erinaceus roumanicus)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Αναφέρθηκε από την κα Δρακωτού

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-02-11

 • Τοποθεσία

  Καρυάς, Σαρωνικός 190 13, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Maria Ganoti

Κοινοποίηση περιστατικού