Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Τσίχλα Κοινή (Turdus philomelos)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-03-04

 • Τοποθεσία

  Ριζαρείου 1, Χαλάνδρι, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Theocharis Linardatos

Κοινοποίηση περιστατικού