Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-03-10

 • Τοποθεσία

  Epar.Od. Chanion Avlonariou-Kimis 50, Oxilithos 340 03, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Νικήτας Γαβαλάς

Κοινοποίηση περιστατικού