Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-04-03

 • Τοποθεσία

  Νέα Καλλίστη, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Μαρία Καδρούδη

Κοινοποίηση περιστατικού