Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Σε μεγεθος γλάρου.

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-05-01

 • Τοποθεσία

  Par. A/D PATHE 136, Lokres 352 00, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας