Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Ρουμανικός σκαντζόχοιρος (Erinaceus roumanicus)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-05-03

 • Τοποθεσία

  A/D PAThE, Lokres 352 00, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Καίτη Αλευρά

Κοινοποίηση περιστατικού