Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Βρέθηκε μέσα στον υγροβιότοπο Βραυρώνας.

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-05-11

 • Τοποθεσία

  Βραυρώνα, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

sweet music

Κοινοποίηση περιστατικού