Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Επίθεση από γάτα

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Χωρίς κεφάλι

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-05-16

 • Τοποθεσία

  Ierolochiton 3, Iraklio 713 05, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Ιωαννα

Κοινοποίηση περιστατικού