Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Γάτα κοινή ευρωπαική

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Το συμβάν είναι σημερινό. Στις 07:30 που πέρασα δεν υπήρχε το σκοτωμένο ζώο.

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-06-28

 • Τοποθεσία

  Marathonodromou 86, Marousi 151 25, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Νικολόπουλος Γιάννης

Κοινοποίηση περιστατικού