Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Πετροκούναβο (Martes foina)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-06-29

 • Τοποθεσία

  Varnava Pagkalou 2, Iraklio 712 01, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Νίκος Φανουράκης

Κοινοποίηση περιστατικού