Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Ασβός (Meles meles)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-07-07

 • Τοποθεσία

  Epar.Od. Kiveriou - Astrous, Voria Kinouria 220 01, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Καίτη Αλευρά

Κοινοποίηση περιστατικού