Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Πετροκούναβο (Martes foina)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-07-07

 • Τοποθεσία

  Epar.Od. Astrous - Leonidiou, Notia Kinouria, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Καίτη Αλευρά

Κοινοποίηση περιστατικού