Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-07-14

 • Τοποθεσία

  Olimpia Odos, Kineta 191 00, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

George Soultos

Κοινοποίηση περιστατικού