Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-08-18

 • Τοποθεσία

  Αυτοκινητόδρομος Πειραιώς Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων, Αλμυρός 371 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Γιάννης Βέργος

Κοινοποίηση περιστατικού