Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-08-10

 • Τοποθεσία

  Λειβαδιά, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

George Soultos

Κοινοποίηση περιστατικού