Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-08-18

 • Τοποθεσία

  Αρίστηνο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινοποίηση περιστατικού