Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Φόνος ή τραυματισμός από άνθρωπο εκ προθέσεως

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Χελώνα χερσαία

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-09-29

 • Τοποθεσία

  Egeou Pelagous 126, Ag. Paraskevi 153 42, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Sokratis Lefas

Κοινοποίηση περιστατικού