Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2019-10-12

 • Τοποθεσία

  ΕΟ Ελευσίνας - Θηβών, Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 190 08, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας