Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Θαλάσσια χελωνα

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-01-06

 • Τοποθεσία

  Κορωνησία, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Φιλιππος Ιακωβίδης

Κοινοποίηση περιστατικού