Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Παράληψη φωτογράφησης

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-01-08

 • Τοποθεσία

  Επαρ.Οδ. Άρτας - Σαλαώρας, Άρτα 471 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας