Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Νυφίτσα (Mustela nivalis)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-01-26

 • Τοποθεσία

  Καλλιάνι, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Penny Lampri

Κοινοποίηση περιστατικού