Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Τσακάλι (Canis aureus)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-02-02

 • Τοποθεσία

  Unnamed Road, Epia 240 10, Griechenland

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Andrea

Κοινοποίηση περιστατικού