Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Γερακίνα Κοινή (Buteo buteo)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Κάτω από ένα αλμυρικι, κοντά στη παραλία Αμπελάκια. Νεκρό μάλλον λίγων ημερών.

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-02-02

 • Τοποθεσία

  Unnamed Road, Monemvasia 230 70, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας