Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-02-03

 • Τοποθεσία

  E55, Aktio Vonitsa 300 02, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Penny Lampri

Κοινοποίηση περιστατικού