Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Τσακάλι (Canis aureus)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-03-03

 • Τοποθεσία

  ΕΟ Πάτρας Πύργου, Ήλιδα 272 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Alexandra Anagnostopoulou

Κοινοποίηση περιστατικού