Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Σαπίτης (Malpolon insignitus)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Βρέθηκε δίπλα σε αυτοκινητόδρομο

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-04-08

 • Τοποθεσία

  Καστρί 461 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Sofia

Κοινοποίηση περιστατικού