Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Λιακόνι (Chalcides ocellatus)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-04-11

 • Τοποθεσία

  Profiti Ilia 109, Chania 731 33, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας