Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Ποταμοχελώνα (Mauremys rivulata)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  17,5 cm length

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-04-30

 • Τοποθεσία

  Παραλία Μουρτιά, Μορτιά, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Chris Taklis

Κοινοποίηση περιστατικού