Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Καρακάξα Κοινή (Pica pica)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-05-02

 • Τοποθεσία

  Meg. Alexandrou, Sofades 433 00, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Αλεξάνδρα Τσιανάβα

Κοινοποίηση περιστατικού