Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Πτώση από φωλιά

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κιρκινέζι Ευρωπαϊκό (Falco naumanni)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Παραδόθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-06-10

 • Τοποθεσία

  ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.), Ηράκλειο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Νίκος

Κοινοποίηση περιστατικού