Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2020-06-21

 • Τοποθεσία

  Rigillis 4, Athina 106 74, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Constantine Sakoulas

Κοινοποίηση περιστατικού