Χάρτης περιστατικών Εμφανίζονται 55201 μέχρι 55206

Από το μενού "Περιστατικά" μπορείτε να επιλέξετε τις καταγραφές των πολιτών στο paratiro.gr ή τις εισαγωγές στην ΑΝΙΜΑ, και να τις προβάλετε στον χάρτη! Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα περιστατικά συγκεκριμένων ομάδων ζώων, αιτιών τραυματισμού ή έτους, από τα αντίστοιχα μενού!

Ομάδα ζώου Περιγραφή ζώου Κατάσταση Περιοχή Ημερομηνία
Στρουθιόμορφα Καρακάξα (Pica pica) Τραυματισμένο Αγ. Δημήτριος 03-09-2005
Αρπακτικά Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) Νεκρό Κάλυμνος 03-09-2005
Αρπακτικά Σφηκιάρης (Pernis apivorus) Τραυματισμένο Καρδίτσα 02-09-2005
Στρουθιόμορφα Κότσυφας (Turdus merula) Τραυματισμένο Ηλιούπολη 01-09-2005
Παρυδάτια & Υδρόβια Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) Τραυματισμένο Πειραιάς 01-09-2005
Αρπακτικά Όρνιο (Gyps fulvus) Τραυματισμένο Ρέθυμνο 01-09-2005