Χάρτης περιστατικών Εμφανίζονται 601 μέχρι 800

Από το μενού "Περιστατικά" μπορείτε να επιλέξετε τις καταγραφές των πολιτών στο paratiro.gr ή τις εισαγωγές στην ΑΝΙΜΑ, και να τις προβάλετε στον χάρτη! Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα περιστατικά συγκεκριμένων ομάδων ζώων, αιτιών τραυματισμού ή έτους, από τα αντίστοιχα μενού!

Ομάδα ζώου Περιγραφή ζώου Κατάσταση Περιοχή Ημερομηνία
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Λούγαρο (Carduelis spinus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Βουνοπαπαδίτσα (Parus montanus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Γαλαζοπαπαδίτσα (Parus caeruleus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Γαλαζοπαπαδίτσα (Parus caeruleus) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Σταυρομύτης (Loxia curvirostra) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Στρουθιόμορφα Σταυρομύτης (Loxia curvirostra) Τραυματισμένο Σχιστό 28-11-2021
Παρυδάτια & Υδρόβια Ασημόγλαρος (Larus michahellis) Τραυματισμένο Ηράκλειο 27-11-2021
Αρπακτικά Τυτώ (Tyto alba) Τραυματισμένο Σητεία 27-11-2021
Αρπακτικά Γερακίνα (Buteo buteo) Νεκρό Ηράκλειο 27-11-2021
Στρουθιόμορφα Κότσυφας (Turdus merula) Νεκρό Παιανία 27-11-2021
Ερπετό Κρασπεδωτη Χελωνα (Testudo marginata) Τραυματισμένο Χαϊδάρι 27-11-2021
Στρουθιόμορφα Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla) Τραυματισμένο Ν. Σμύρνη 27-11-2021
Στρουθιόμορφα Κότσυφας (Turdus merula) Τραυματισμένο Κηφισιά 27-11-2021
Αρπακτικά Γερακίνα (Buteo buteo) Τραυματισμένο Χαλκίδα 27-11-2021
Ερπετό Κρασπεδωτη Χελωνα (Testudo marginata) Τραυματισμένο Χαλάνδρι 27-11-2021
Ξενικά είδη Ζακό (Psittacus erithacus) Τραυματισμένο Αμπελόκηποι 27-11-2021
Ερπετό Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni) Τραυματισμένο Περιστέρι 27-11-2021
Ξενικά είδη Αμερικάνικη Νεροχελώνα (Trachemis scripta) Τραυματισμένο Φάληρο 27-11-2021
Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) Τραυματισμένο Κηφισιά 27-11-2021
Ερπετό Κρασπεδωτη Χελωνα (Testudo marginata) Τραυματισμένο Καισαριανή 27-11-2021
Στρουθιόμορφα Τσίχλα (Turdus philomelos) Τραυματισμένο Αιγάλεω 27-11-2021
Παρυδάτια & Υδρόβια Ασημόγλαρος (Larus michahellis) Τραυματισμένο Κερατσίνι 27-11-2021
Ερπετό Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni) Τραυματισμένο Μοσχάτο 27-11-2021
Στρουθιόμορφα Δενδροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita) Τραυματισμένο Γλυφάδα 27-11-2021
Παρυδάτια & Υδρόβια Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) Τραυματισμένο Γλυφάδα 27-11-2021
Αρπακτικά Μπούφος (Bubo bubo) Τραυματισμένο Νεάπολη 26-11-2021
Ερπετό Κρασπεδωτη Χελωνα (Testudo marginata) Τραυματισμένο Αφίδνες 26-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Ν. Κόσμος 26-11-2021
Αρπακτικά Ξεφτέρι (Accipiter nisus) Τραυματισμένο Ν. Μάκρη 26-11-2021
Αρπακτικά Γερακίνα (Buteo buteo) Τραυματισμένο Φυλή 26-11-2021
Αρπακτικά Γερακίνα (Buteo buteo) Τραυματισμένο Σπάρτη 26-11-2021
Ξενικά είδη Παγώνι (Pavo cristatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παγώνι (Pavo cristatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παγώνι (Pavo cristatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παγώνι (Pavo cristatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Ξενικά είδη Παπαγαλάκι (Melopsittacus undulatus) Τραυματισμένο Χανιά 26-11-2021
Αρπακτικά Όρνιο (Gyps fulvus) Τραυματισμένο Ηράκλειο 26-11-2021
Αρπακτικά Γερακίνα (Buteo buteo) Τραυματισμένο Δερβενοχώρια 26-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Χασιά 26-11-2021
Παρυδάτια & Υδρόβια Ασημόγλαρος (Larus michahellis) Τραυματισμένο Βάρη 26-11-2021
Αρπακτικά Πετρίτης (Falco peregrinus) Τραυματισμένο Περιστέρι 26-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Ν. Πέραμος 25-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Αγ. Ανάργυροι 25-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Μελίσσια 25-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Γλυφάδα 25-11-2021
Στρουθιόμορφα Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus) Τραυματισμένο Ταύρος 25-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Νίκαια 25-11-2021
Αρπακτικά Ξεφτέρι (Accipiter nisus) Τραυματισμένο Περιστέρι 25-11-2021
Ξενικά είδη Γκριζοπράσινος Παπαγάλος (Myiopsitta monachus) Τραυματισμένο Αμπελόκηποι 25-11-2021
Ερπετό Κρασπεδωτη Χελωνα (Testudo marginata) Τραυματισμένο Κέρκυρα 24-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Αθήνα Κέντρο 24-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Άλιμος 24-11-2021
Αμφίβιο Χωματόφρυνος (Bufo bufo) Τραυματισμένο Αιγάλεω 24-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Αργυρούπολη 24-11-2021
Ερπετό Κρασπεδωτη Χελωνα (Testudo marginata) Τραυματισμένο Κερατσίνι 24-11-2021
Στρουθιόμορφα Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula) Τραυματισμένο Μενίδι 24-11-2021
Αρπακτικά Γκιώνης (Otus scops) Τραυματισμένο Ανάβυσσος 24-11-2021
Στρουθιόμορφα Τσίχλα (Turdus philomelos) Τραυματισμένο Γέρακας 24-11-2021
Ερπετό Κρασπεδωτη Χελωνα (Testudo marginata) Τραυματισμένο Γλυφάδα 24-11-2021
Στρουθιόμορφα Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros) Τραυματισμένο Βόλος 23-11-2021
Αρπακτικά Όρνιο (Gyps fulvus) Τραυματισμένο Ηράκλειο 23-11-2021
Αρπακτικά Όρνιο (Gyps fulvus) Τραυματισμένο Ηράκλειο 23-11-2021
Αρπακτικά Όρνιο (Gyps fulvus) Τραυματισμένο Ηράκλειο 23-11-2021
Παρυδάτια & Υδρόβια Ασημόγλαρος (Larus michahellis) Τραυματισμένο Ηράκλειο 23-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Φάληρο 23-11-2021
Παρυδάτια & Υδρόβια Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) Τραυματισμένο Πειραιάς 23-11-2021
Πτηνό Ορτύκι (Coturnix coturnix) Τραυματισμένο Αχαρνών 23-11-2021
Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) Τραυματισμένο Ναύπλιο 23-11-2021
Αρπακτικά Γερακίνα (Buteo buteo) Τραυματισμένο Λάρισα 23-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Άλιμος 23-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Πάτρα 23-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Περιστέρι 23-11-2021
Αρπακτικά Ξεφτέρι (Accipiter nisus) Τραυματισμένο Παιανία 23-11-2021
Αρπακτικά Γερακίνα (Buteo buteo) Νεκρό Βόλος 23-11-2021
Αρπακτικά Γερακίνα (Buteo buteo) Τραυματισμένο Κύμη 23-11-2021
Αρπακτικά Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus) Νεκρό Τραγανό 23-11-2021
Αρπακτικά Ξεφτέρι (Accipiter nisus) Τραυματισμένο Πιστιανά 23-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Ταύρος 22-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Ταύρος 22-11-2021
Στρουθιόμορφα Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula) Τραυματισμένο Μαρκόπουλο 22-11-2021
Παρυδάτια & Υδρόβια Ασημόγλαρος (Larus michahellis) Τραυματισμένο Σκαραμαγκάς 22-11-2021
Στρουθιόμορφα Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala) Τραυματισμένο Αίγινα 22-11-2021
Αρπακτικά Γερακίνα (Buteo buteo) Τραυματισμένο Ναύπλιο 22-11-2021
Πτηνό Ορτύκι (Coturnix coturnix) Τραυματισμένο Ν. Ερυθραία 22-11-2021
Ερπετό Κρασπεδωτη Χελωνα (Testudo marginata) Τραυματισμένο Βαρυμπόμπη 22-11-2021
Παρυδάτια & Υδρόβια Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) Τραυματισμένο Ιλίσια 22-11-2021
Πτηνό Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto) Τραυματισμένο Γλυφάδα 22-11-2021
Αρπακτικά Νανόμπουφος (Asio otus) Τραυματισμένο Ζάκυνθος 22-11-2021
Παρυδάτια & Υδρόβια Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) Τραυματισμένο Ίλιον 22-11-2021